Hrvatski

 

PROGRAMME

Četvrtak, 29. ožujka 2012. godine
09.30-10.00 Otvorenje kongresa

Moderatori: Nikola Mandić & Vesna Jengić-Šendula (Rab)
10.00-10.25 Miro Jakovljević (Zagreb):  Transdisciplinarni integrativni model shizofrenije: nove
         mogućnosti potpunog oporavka i psihofarmakoterapijske implikacije
10.25-10.50 Marina Šagud (Zagreb): Antipsihotici danas: Sličnosti i razlike
10.50-11.15 Alma Mihaljević-Peleš (Zagreb): Racionalne i neracionalne kombinacije antipsihotika
11.15-11.40 Pavo Filaković (Osijek): Teorijske pretpostavke negativnih simptoma shizofrenije
11.40-12.05 Ivan Požgain (Osijek): Kreativna psihofarmakoterapija osoba s rizikom za shizofreniju:
        rano prepoznavanje i liječenje prodromalnih simptoma

12.05-12.15 Pauza za kavu

12.15-12.40 Ljiljana Radanović Grgurić (Osijek): Katatona shizofrenija – terapijsk iizazovi  i
        komplikacije tijekom liječenja
12.40-13.05 Dunja Degmečić (Osijek): Kreativno liječenje halucinacija

13.05-15.00 Koktel dobrodošlice

13.30-15.00 Postavljanje postera

 

15.00-16.00 Mini simpozij (Janssen): Dugoročno učinkovito liječenje oboljelih od
         shizofrenije: Mogućnosti i stvarnost
Moderator: Miro Jakovljević (Zagreb)
Maja Živković (Popovača): Prevencija relapsa shizofrenije: preduvjet potpunog oporavka
Igor Filipčić (Zagreb): Primjena dugodjelujućih antipsihotika u skladu s njihovim prednostima
Gordana Rubeša (Rijeka): Nove psihofarmakoterapijske mogućmosti  u liječenju shizofrenije

Moderatori: Mate Mihanović (Zagreb) & Alma Mihaljević-Peleš (Zagreb)
16.00-16.25 Gordana Rubeša (Rijeka): Biološki markeri rezistentne shizofrenije
16.25-16.50 Željko Svedružić & Vesna Šendula (Rab): Uloga metilacije u shizofreniji i razvoju novih
         lijekova
16.50-17.15 Katarina Dodig Ćurković (Osijek): Uporaba antipsihotika u dječijoj i adolescentnoj dobi

17.15 - 17.30 Stanka

17.30-19.00 Radionice
17.30-18.15 Miro Jakovljević (Zagreb): Motivacijski intervju u kreativnoj psihofarmakoterapiji
18.15-19.00 Bjanka Vuksan Ćusa (Zagreb): Uspostavljanje rapporta s oboljelima od shizofrenija

Petak, 30. ožujka 2012. godine
Moderatori: Pavo Filaković (Osijek) &Gordana Rubeša
09.00-09.20 Miro Jakovljević (Zagreb): Kreiranje terapijskog konteksta u farmakoterapiji shizofrenije
09.20-09.40 Borjanka Batinić (Beograd): REBT shizofrenije
09.40-10.00 Leonida Akrap & Nenad Jakšić (Zagreb): Metakognitivni trening
10.00-10.45 Aleksandra Mindoljević Drakulić & Miro Jakovljević: Radionica: Psihodrama terapijskih metafora

11.00-12.00 Mini simpozij (Eli Lilly): Dugodjelujući (depot) antipsihotici i personalizirana psihofarmakoterapija
Moderator: Pavo Filaković
Alma Mihaljević-Peleš: Klinička važnost novih dugodjelujućih antipsihotika u liječenju shizofrenije
Miro Jakovljević: ZypAdhera (olanzapin depot) i personalizirana psihofarmakoterapija

12.00 - 12.10 Pauza za kavu

Moderatori: Ivan Požgain (Osijek) & Slađana Štrkalj-Ivezić (Zagreb)
12.10-12.35  Igor Filipčić (Zagreb): Psihofarmakoterapija shizofrenije i socijalno funkcioniranje
          bolesnika
12.35-13.00 Oliver Koić (Osijek): Kreacija vs. kreatura: mogućnosti i zbilja psihofarmakoterapije
         shizofrenije

13.00-15.00 Ručak

Moderatori: Zvezdan Pirtošek (Ljubljana) & Zdravko Lacković (Zagreb)
15.00-15.20 Miro Jakovljević (Zagreb): Kreativna psihofarmakoterapija shizofrenije i nuspojave
         antipsihotika
15.20-15.40 Vera Folnegović-Šmalc (Zagreb): Epidemiologija nuspojava antipsihotika
15.40-16.00 Zdravko Lacković (Zagreb):  Mehanizmi nastanka nuspojava antipsihotika
16.00-16.20 Mate Mihanović (Zagreb): Nuspojave klasičnih i novih antipsihotika: sličnosti i razlike
16.20-16.40 Nela Pivac (Zagreb): Farmakogenetika nuspojava antipsihotika
16.40-17.00 Vlado Jukić (Zagreb): Farmakoekonomika nuspojava antipsihotika
17.00-17.20 Pavo Filaković (Osijek): Metabolički sindrom i nuspojave antipsihotika
17.20-17.40 Slađana Šrtkalj-Ivezić (Zagreb): Psihoedukacija o antipsihoticima u povećanju
suradljivosti i efikasnosti liječenja

17.40 - 18.00 Stanka

Moderatori: Danijel Buljan (Zagreb) & Marina Kovač (Popovača)
18.00-19.30 Poster sekcija

Subota, 31. ožujka 2012. godine

Moderatori: Vera Folnegović-Šmalc (Zagreb) & Slobodan Loga (Sarajevo)
09.00-09.20 Maja Relja (Zagreb): Ekstrapiramidni simptomi i nuspojave antipsihotika
09.20-09.40 Zvezdan Pirtošek (Ljubljana): Tardivna diskinezija i antipsihotici
09.40-10.00 Slobodan Loga (Sarajevo): Maligni neuroleptički sindrom
10.00-10.20 Vesna Švab (Ljubljana): ADHD i antipsihotici
10.20-10.40 Ninoslav Mimica (Zagreb): Seksualne nuspojave antipsihotika
10.40-11.00 Dorotea Mueck-Šeler (Zagreb): Nuspojave antipsihotika i serotoninski receptori

11.00-11.30 Pauza za kavu

Moderatori: Borjanka Batinić (Beograd) & Miro Jakovljević (Zagreb)
11.30-12.00 Ciril Hoeschl (Prague): Schizophrenia as information processing disorder
12.00-12.30 Hans-Bernd Rothenhausler:  Pharmacokinetic interactions with antipsychotics –
         treatment principles in daily medical routine
12.30-13.15 Dialogue: World Federation of Societes of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the Acute Treatment of schizophrenia an the management of treatment resistance 

13.15-15.00 Ručak

Moderatori: Ninoslav Mimica (Zagreb) & Dorotea Mueck Šeler (Zagreb)
15.00-15.20 Suzana Uzun (Zagreb): Placebo i nocebo u shizofreniji
15.20-15.40 Oliver Kozumplik (Zagreb): Suradljivost i zadovoljstvo bolesnika liječenjem:  važnost
nuspojava antipsihotika
15.40-16.00 Mate Mihanović  (Zagreb): Suicidogeni učinak kao nuspojava antipsihotika

16.00 - 16.15 Stanka

 16.15 -17.30 Okrugli stol Agencije za lijekove: Nuspojave antipsihotika

17.30-18.00 Zatvaranje Škole i Kongres