Program

12. listopada 2011. godine
17.00 postavljanje postera
19.00-20.00 Koktel dobrodošlice - sponzor Krka-Farma

13. listopada 2011. godine
Moderatori: Goran Dodig i Miroslava Jašović-Gašić
09.00-09.20 Miro Jakovljević (Zagreb): Kreativna psihofarmakoterapija – Konstruktivna sinergija farmakologije i psihologije
09.20-09.40 Mirela Vlastelica (Split): Psihodinamska psihofarmakoterapija i primjena „brain-mind“ koncepta
09.40-10.00 Darko Marčinko (Zagreb): Psihofarmakoterapija i intersubjektivitet
10.00-10.20 Aleksandar Damjanović (Beograd): Kreativnost, mentalna bolest, umjetnost
psihofarmakoterapije
10.20-10.40 Slobodan Loga (Sarajevo): Kritički pogled na sadašnji pristup edukaciji u kliničkoj
psihofarmakologiji

10.40-11.00 Stanka za osvježenje

11.00-12.00 Mini simpozij (Janssen)
Rano i dugoročno učinkovito liječenje u shizofreniji - koje su mogućnosti
Moderator:
Miro Jakovljević
Wolfgang Fleischhacker (Innsbruck): The challenges of adherence in schizophrenia patients
Gordana Rubeša (Rijeka):Prevencija relapse u shizofreniji je prevencija neurodegeneracije
Ivan Požgain (Osijek): Rana intervencija u shizofreniji - utjecaj na ishod bolesti?

12.15-13.15 Mini simpozij (Lilly)
Razumijevanje depresije: od neurobiologije do kliničke prakse
Moderator: Goran Dodig
Zoran Grubič: Neurobiologija depresije
Urban Groleger: Liječenje depresije - kreativan proces

13.15-15.00 Stanka za ručak

Moderatori: Pavo Filaković i Borjanka Batinić
15.00-15.20 Igor Filipčić (Zagreb): Nove strategije u psihofarmakoterapiji shizofrenije
15.20-15.40 Abdulah Kučukalić (Sarajevo): Liječenje opsesivno-kompulzivnih simptoma u bolesnika
sa shizofrenijom
15.40-16.00 Gordana Rubeša (Rijeka): Etiologija shizofrenije i mogućnosti liječenja
16.00-16.20 Bjanka Vuksan-Ćusa (Zagreb): Nove strategije u liječenju demencija

16.20-16.30 Stanka za osvježenje

16.30-17.30 Mini simpozij (Servier)
Sinkronizacija bioloških ritmova kao novi pristup liječenju depresije
Moderator: Miro Jakovljević (Zagreb)
Danilo Hodoba (Zagreb): Biološki ritmovi, spavanje i depresija – fenomenološko preklapanje s terapijskom konotacijom
Alma Mihaljević-Peleš (Zagreb): Mehanizam djelovanja agomelatina

Moderatori: Vlado Jukić i Ivana Timotijević
17.45-18.05 Danijel Buljan (Zagreb): Prijepori u suvremenoj farmakoterapiji bolesti ovisnosti
18.05-18.25 Slavko Sakoman (Zagreb): Suvremena farmakoterapija opijatske ovisnosti
18.25-18.45 Ana Kovak Mufić (Zagreb): Zlouporaba marihuane i psihotični poremećaji: terapijski
pristup
18.45-19.05 Ivan Dimitrijević (Beograd): Rezistentni ovisnici – Koliko puta liječiti pacijenta?
19.05-19.25 Florence Thibaut, WFSBP President: Biological Markers in Psychiatry

14. listopada 2011. godine
Moderatori: Slobodan Loga i Alma Mihaljević-Peleš
09.00-09.20 Pavo Filaković (Osijek): Nove strategije u psihofarmakoterapiji bipolarnog poremećaja
09.20-09.40 Alma Mihaljević-Peleš (Zagreb): Nove strategije u liječenju depresivnih poremećaja
09.40-10.00 Miroslav Herceg (Zagreb): Nove strategije u psihofarmakoterapiji anksioznih poremećaja
10.00-10.20 Borjanka Batinić (Beograd): Izazovi u farmakoterapiji paničnog poremećaja: Algoritam i nove opcije
10.20-10.40 Miroslava Jašović-Gašić (Beograd): Kritički osvrt na algoritme u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja

10.40-11.00 Stanka za osvježenje

11.00-12.00  Mini simpozij (Pliva)
Antidepresivi i antipsihotici: Novi koncepti  - stara praksa
Moderator: Miro Jakovljević (Zagreb)
Miroslav Herceg (Zagreb): Prednosti dualnih antidepresiva danas
Gordana Rubeša (Rijeka): Pozicioniranje antipsihotika – Prikaz slučaja

12.15-13.15 Mini simpozij (Lilly)
Isti izazovi, različite perspektive i nove mogućnosti u liječenju shizofrenije
Moderator:
Miro Jakovljević
Marina Šagud: Individualni pristup liječenju bolesnika sa shizofrenijom
Alma Mihaljević-Peleš: Djelotvornost Zypadhere (olanzapin depo) u liječenju shizofrenije
Miro Jakovljević: Koje nove mogućnosti nam donosi Zypadhera u kliničkoj praksi

13.15-15.00 Stanka za ručak

15.00-16.45 Okrugli stol: Lista lijekova HZZO i farmakoekonomika u hrvatskoj psihijatriji
Moderator: Miro Jakovljević
Sudionici: Vlado Jukić, Goran Dodig, Đulijano Ljubičić, Pavo Filaković, Vesna Šendula Jengić, Mate Mihanović

17.00-18.00 Mini simpozij (Servier):
Agomelatin kao novi farmakološki pristup liječenju velikog depresivnog poremećaja
Moderator: Vlado Jukić (Zagreb)
Dolores Britvić (Split): Specifičnost agomelatina u prvim tjednima liječenja
Marina Šagud (Zagreb): Dugoročna učinkovitost i podnošljivost agomelatina

18.15-19.30 Ljudska prava, stigma i psihofarmakoterapija:
Moderator: Danijel Buljan
Sudionici: Miro Jakovljević, Goran Dodig, Vlado Jukić, Neven Henigsberg, Slađana Ivezić, Igor Filipčić, Mate Mihanović

20.30 Kongresna večera

15. listopada 2011. godine
Moderatori: Mate Mihanović i Vesna Šendula Jengić
09.00-09.20 Miro Jakovljević (Zagreb): Placebo i nocebo u psihofarmakoterapiji
09.20-09.40 Ivan Požgain (Osijek): Placebo i nocebo u liječenju shizofrenije
09.40-10.00 Suzana Uzun (Zagreb): Placebo i nocebo u liječenju depresivnih poremećaja
10.00-10.20 Oliver Kozumplik (Zagreb): Placebo i nocebo u liječenju anksioznih poremećaja
10.20-10.40 Branka Aukst-Margetić (Zagreb): Placebo i nocebo odgovor i struktura ličnosti
10.40-11.00 Dragan Babić, Boris Maslov, Romana Babić (Mostar): Psihofarmakoterapija i koncept
komplementarne medicine

11.00-13.00 Poster sekcija

13.30-15.00 Stanka za ručak

Moderatori: Dragan Babić i Slađana Ivezić
15.00-15.20 Marina Šagud (Zagreb): Zašto su neki antipsihotici i antidepresivi?
15.20-15.40 Muck-Šeler Dorotea (Zagreb): Metabolički sindrom i rezistencija na antidepresive
15.40-16.00 Nela Pivac (Zagreb): COMT polimorfizam i odgovor na antipsihotike u shizofreniji
16.00-16.20 Ivana Timotijević (Beograd): Mehanizmi  djelovanja antidepresiva i mapiranje
simptoma  depresije
16.20-16.40 Neven Henigsberg (Zagreb): Psihofarmakoterapija i psihoterapija: terapijski odgovor u liječenju depresije
16.40-17.00 Krešimir Ćosić, Siniša Popović, Marko Horvat, Davor Kukolja i Branimir Dropuljić: PTSD Prevention by Computer-Augmented Mental Readiness Training
17.15-18.30 Izborna skupština Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ
18.30 Zatvaranje kongresa

14. listopada 2011. godine
15.00-16.45 Okrugli stol: Lista lijekova HZZO i farmakoekonomika u hrvatskoj psihijatriji
Moderator: Miro Jakovljević
Sudionici: Vlado Jukić, Goran Dodig, Đulijano Ljubičić, Pavo Filaković, Vesna Šendula Jengić, Mate Mihanović
15.00-16.45 Okrugli stol: Lista lijekova HZZO i farmakoekonomika u hrvatskoj psihijatriji
Moderator: Ljubomir Hotujac, Miro Jakovljević
Sudionici: Vlado Jukić, Goran Dodig, Đulijano Ljubičić, Pavo Filaković, Vesna Šendula Jengić, Mate Mihanović
18.15-19.30 Ljudska prava, stigma i psihofarmakoterapija:
Moderator: Ljubomir Hotujac, Danijel Buljan
Sudionici: Miro Jakovljević, Goran Dodig, Vlado Jukić, Neven Henigsberg, Slađana Ivezić, Igor Filipčić, Mate Mihanović


GLAVNI SPONZOR KONGRESA
 
 
ZLATNI SPONZOR
   
   
SREBRNI SPONZOR
   
   
   
SPONZORI